Du Già yên bình trên cao nguyên đá

Đường trekking dẫn qua những căn nhà vách gỗ, mái lá, bên hè dựng đầy củi khô chất thành các bó lớn và tường đá bao quanh. Trước nhà, các em bé trong thôn tụ thành các nhóm vui đùa. Mỗi khi thấy du khách, các em vẫy tay chào, cười thật tươi, có bé còn nói “Hello”.

Nguồn: vnexpress.net

Related Posts