Thiếu cống thoát nước, đường ở Sài Gòn ngập 6 tháng

Ôtô, xe tải đậu sát lề đường để tránh ngập.

Bà Võ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, cho biết hồi tháng 7, phường đã đề xuất quận làm đường nhưng kinh phí phân bổ chậm phải đổi qua chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm. Quận sẽ chi tiền làm đường còn phường vận động người dân đóng góp xây cống. Tuy nhiên chủ trương này không được một số người dân đồng thuận.

Đến tháng 10, phường đã thuyết phục tất cả hộ dân trên tuyến đồng ý đóng góp kinh phí. Dự kiến tháng 11, quận chi hơn 1,9 tỷ đồng làm mặt đường, người dân góp 1,3 tỷ đồng xây cống thoát nước. “Phường coi đây là việc cấp bách để người dân đi lại đỡ vất vã”, bà Lan nói

Nguồn: vnexpress.net

Related Posts